مهمترین قابلیت های سامانه ساباقیمت های واقعی

سابا آخرین قیمت های واقعی خرید و اجاره را در اختیار شما قرار می دهد. منبع این اطلاعات سامانه راهبر وزارت معدن صنعت و تجارت می باشد،

آخرین اخبار

سابا آخرین اخبار مربوط به مسکن را در اختیار شما قرار می دهد. منبع این اخبار و اطلاعیه ها، وزارت راه و شهرسازی می باشد.

تحلیل اطلاعات

سابا با اطلاعات دقیق و نمودارهای مختلف، تحلیل های متنوعی از روند تغییر در قیمت مسکن و آمار فروش ارائه می نمایدبا سابا از آخرین قیمت های فروش و اجاره املاک کشور مطلع شویدmobile